รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามเอกสารแนบ

About kittipoom somsri