การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ครูปิยนุช เมธา วันที่ 21 พฤษภาคม 63

ประเมินครูปิยนุช

About kittipoom somsri