พลเอกธนา จารุวัต พร้อมครอบครัว มอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

พลเอกธนา จารุวัต พร้อมครอบครัว มอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม และคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 21 พฤษภาคม 63

พลเอกธนา พร้อมครอบครัว มอบหนังสือ

About kittipoom somsri