การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูมัชชิมาพร อินทุวัน วันที่ 20 พ.ค. 63

ประเมินครูมัชชิมาพร

About kittipoom somsri