ตั้งจุดคัดกรอก เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 โดยมีขั้นตอนดังนี้

About kittipoom somsri