อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงของชาติกับบทบาทของความเป็นครู

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับบทบาทของความเป็นครู โดยพลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย วัน…ที่ 13 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงของชาติกับบทบาทของความเป็นครู

About kittipoom somsri