พิธีจบหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

About kittipoom somsri