การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
โดยผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ในวันที่ 13 กันยายน 2564

ประมินครูผู้ช่วย 13 ก.ย. 64

About kittipoom somsri