วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

About kittipoom somsri