รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่คนงาน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่คนงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

About kittipoom somsri