ประชุม ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดการประชุม ภาคี 4 ฝ่าย โดยมีตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุม ภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564

About kittipoom somsri