ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เรื่อง การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เรื่อง การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายการเครื่องแบบนักเรียน เพื่อนำมาเสนอราคา ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมานี้

About Ananyaphon Boonprung