การสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย วันที่ 13 มีนาคม 2564

สอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

About kittipoom somsri