ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูฐณัชญ์พร

ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูฐณัชญ์พร เจริญทวีวงค์ วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2564

กิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ

About kittipoom somsri