การประเมินพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการตำแหน่ง ครูผู้สอน

การประเมินพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการตำแหน่ง ครูผู้สอนโดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ วันที่ 3 มกราคม 2564

About kittipoom somsri