รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 21-27 ธันวาคม 2563 ตามเอกสารแนบ

ตามเอกสารแนบ

About kittipoom somsri