รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ
จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

  1. พนักงานขับรถ 1 อัตรา
  2. คนสวน 1 อัตรา
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2563 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น

About kittipoom somsri