สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563กิจกรรมยี่เป็งรำลึก สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยมีการแสดงจากนักเรียน และกิจกรรมลอยกระทง บริเวณริมน้ำปิง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา

About kittipoom somsri