ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน) ประเภทจ้างเหมาบริกา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน) ประเภทจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
1. วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา…
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2563 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30

About kittipoom somsri