การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย วันที่ 27 กันยายน 2563

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

About kittipoom somsri