รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน) ประเภทจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน) ประเภทจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
1. วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
รายละเอียดเอกสารแนบ

About kittipoom somsri