สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 8 กันยายน 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

About kittipoom somsri