คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันทรายศึกษาดูงาน

คณะผู้คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันทรายศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2563

About kittipoom somsri