คณะสมาชิกวุฒิสภาตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พร้อมมอบเครื่องสูบน้ำและถังน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2563

คณะสมาชิกวุฒิสภาตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

About kittipoom somsri