ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคไข้เลือดออก

นายธนิตพล ชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคไข้เลือดออก และ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

About kittipoom somsri