กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

About kittipoom somsri