ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดทำบุญสืบชะตาโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม เป็นประธาน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

About kittipoom somsri