อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย มีท่านวิทยากร คูณ นามบุรินทร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

About kittipoom somsri