อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม AcuConsole ระวันที่ 22-23 ก.ค. 63

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

About kittipoom somsri