ข่าวประกาศโรงเรียน-จัดชื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ในวันที่ 13 กันยายน 2564

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ในวันที่ 13 กันยายน 2564

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19) ตามนโยบายของกระทรวงศ […]

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19) ตามนโยบายของกระทรวงศ […]

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดการประชุม ภาคี 4 ฝ่าย โดยมีตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ […]

ประชุม ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดการประชุม ภาคี 4 ฝ่าย โดยมีตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ […]

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย วันที่ 13 มีนาคม 2564

การสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย วันที่ 13 มีนาคม 2564

การตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Base)วันที่ 11 มีนาคม 2564

การตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Base)

การตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Base)วันที่ 11 มีนาคม 2564

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวันที่ 11 มีนาคม 2564

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564

กิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิ นักเรียนชั้นประถมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิ

กิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิ นักเรียนชั้นประถมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูฐณัชญ์พร เจริ […]

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูฐณัชญ์พร

ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูฐณัชญ์พร เจริ […]

การประเมินพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการตำแหน่ง ครูผู้สอนโดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ วันที่ 3 มกราคม 2564

การประเมินพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการตำแหน่ง ครูผู้สอน

การประเมินพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการตำแหน่ง ครูผู้สอนโดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ วันที่ 3 มกราคม 2564

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒ […]

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒ […]