ข่าวประกาศโรงเรียน-จัดชื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ […]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ […]

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดทำบุญสืบชะตาโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม เป็นประธาน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดทำบุญสืบชะตาโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม เป็นประธาน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย มีท่านวิทยากร คูณ นามบุรินทร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย มีท่านวิทยากร คูณ นามบุรินทร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม AcuConsole ระวันที่ 22-23 ก.ค.  […]

อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม AcuConsole ระวันที่ 22-23 ก.ค. […]

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ครูปิยนุช เมธา วันที่ 21 พฤษภาคม 63

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ครูปิยนุช เมธา วันที่ 21 พฤษภาคม 63

พลเอกธนา จารุวัต พร้อมครอบครัว มอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม และคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 21 พฤษภาคม 63

พลเอกธนา จารุวัต พร้อมครอบครัว มอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

พลเอกธนา จารุวัต พร้อมครอบครัว มอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม และคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 21 พฤษภาคม 63

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูจารุเนตร คำฆะ แต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ต […]

แสดงความยินดีกับ ครูจารุเนตร คำฆะ แต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยผู้อำนวยการ นัษฐภัทร์ ไกรงาม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูจารุเนตร คำฆะ แต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ต […]

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูมัชชิมาพร อินทุวัน วันที่ 20 พ.ค. 63

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูมัชชิมาพร อินทุวัน วันที่ 20 พ.ค. 63

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ นายชลอ เมืองทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกร […]

มอบเกียรติบัตรการแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ นายชลอ เมืองทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกร […]

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับบทบาทของความเป็นครู โดยพลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตผู้ทรงคุณว […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงของชาติกับบทบาทของความเป็นครู

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับบทบาทของความเป็นครู โดยพลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตผู้ทรงคุณว […]