ข่าวประกาศโรงเรียน-จัดชื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2563กิจกรรมยี่เป็งรำลึก สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยมีการแสดงจากนักเรียน และกิจกรรมลอยกระทง บริเวณริมน้ำปิง โรงเรียนศึกษาสงเครา […]

สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563กิจกรรมยี่เป็งรำลึก สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยมีการแสดงจากนักเรียน และกิจกรรมลอยกระทง บริเวณริมน้ำปิง โรงเรียนศึกษาสงเครา […]

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ชาวฟ้า-แดง พร้อมใจทำบุญตักบาตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมศิริวัฒนา โรงเร […]

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ชาวฟ้า-แดง พร้อมใจทำบุญตักบาตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมศิริวัฒนา โรงเร […]

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านที่ได้การแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ […]

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ ผู้อำนวยการนัษฐภัชร์ ไกรงาม และคณะกรรมการ ได้ประเมินครูผู้ช่วยในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ […]

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้ให้ความรู้ในการใช้ที่ดิน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยมีคณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ 29 กันยายน 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้ให้ความรู้ในการใช้ที่ดิน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้ให้ความรู้ในการใช้ที่ดิน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยมีคณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ 29 กันยายน 2563

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 25 กันยายน 2563

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ศึกษาดูงานการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 25 กันยายน 2563

กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 8 กันยา […]

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 8 กันยา […]

คณะผู้คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันทรายศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2563

คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันทรายศึกษาดูงาน

คณะผู้คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันทรายศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2563

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรีย […]

คณะสมาชิกวุฒิสภาตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรีย […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 12 สิงหาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 12 สิงหาคม

นายธนิตพล ชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคไข้เลือดออก และ แนวทา […]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคไข้เลือดออก

นายธนิตพล ชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคไข้เลือดออก และ แนวทา […]